Vad gäller för ROT-avdrag 2020?

rot-rut-avdrag-2020

Guider

ROT-avdrag 2020 vid fönsterbyte?

Tidigare har vi skrivit ett mer omfattande inlägg om hur ROT och RUT-avdraget fungerar och hur du kan använda detta när du ska utföra ditt fönsterbyte. Här kommer en summering över vad som gäller för ROT-avdraget 2020.

Vill du läsa det mer ingående inlägget om ROT/RUT så hittar du det här: Allt du behöver veta om ROT/RUT-avdraget

Hur fungerar ROT-avdraget?

ROT-avdrag kan du ansöka om när du anlitar en hantverkare som skall hjälpa dig med renovering, underhåll eller om/tillbyggnad på din fastighet. ROT gäller dock inte för nybyggnation.

ROT har ett ett maxbelopp på 50.000 kr per person och år. Dock står detta i relation till hur du också utnyttjat RUT-avdraget samma år. Till exempel om du redan nyttjat ett RUT-avdrag på exemplevis 10.000 kr så har du bara 40.000 kr kvar i ROT-avdrag för det specifika året.

ROT-avdrag gäller bara för arbetskostnaden, inte materialkostnad.

För att du skall kunna använda ROT-avdraget måste vissa villkor uppfyllas. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till utföraren som du anlitar.
Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i ROT- och RUT-avdrag.

Nyhet för ROT/RUT från och med 2020

Från den 1 Januari 2020 har riksdagen och skatteverket ett nytt krav på att betalningen skall ske elektroniskt för att man ska ha rätt till ROT. Detta menas då att betalningen skall utföras med till exempel Kontokort, BankID eller Swish.

Skatteverket skriver följande på sin hemsida:

Krav på elektronisk betalning för rätt till rotavdrag och rutavdrag från och med 1 januari 2020
”Riksdagen har fattat beslut om att införa krav på elektronisk betalning för att få rätt till rotavdrag och rutavdrag.

Exempel på elektronisk betalning är betalning med kontokort, BankID eller Swish. Även en betalning med inbetalningskort på bank eller via e-tjänst är en elektronisk betalning. Betalningen ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt och ska förmedlas av en betaltjänstleverantör, exempelvis en bank eller ett annat kreditinstitut. Detta innebär att betalning med presentkort inte kan godtas om kunden vill ha rotavdrag eller rutavdrag. Kravet på elektronisk betalning gäller när rotarbetet eller rutarbetet betalas enligt den så kallade fakturamodellen.

Reglerna gäller för alla arbeten som betalas från och med 1 januari 2020, även om arbetet påbörjades tidigare.”

Dessa villkor måste uppfyllas för att använda ROT-avdraget 2020

 • Krav på dig som köpare för att du ska erhålla avdraget.
 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst.
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
 • Tyvärr kan du aldrig kan få en skattereduktion som är större än det belopp du betalar i slutgiltig skatt och måste därför betala tillräckligt mycket i skatt för att få nyttja ROT.
 • Du måste ha ROT-avdrag kvar att utnyttja.
 • Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.
 • Du ska ha med avdraget i din deklaration året efter.
 • Du måste äga bostaden under den period som arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt.
 • För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som din bostad.
 • Bostaden måste vara ett småhus eller en ägarlägenhet. Även fritidshus räknas som bostad.
 • Du kan även få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden
 • Du kan få rotavdrag för att bygga om och bygga till ett småhus som är äldre än fem år. Observera att du måste utgå från husets värdeår. Värdeåret är vanligtvis det år som huset byggdes färdigt.
 • Du kan få rotavdrag för reparation och underhållsarbete för att återställa ett småhus till det skick det var i från början, oavsett dess värdeår. Värdeåret är vanligtvis det år som huset byggdes färdigt.
 • Du kan inte få rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus, eller en friliggande byggnad.

Hur använder jag ROT-avdraget vid mitt fönsterbyte?

Hos Fönstermästarna så lägger vi till ROT-avdraget automatiskt på din offert om du är berättigad till detta. Om du redan använt ROT-avdraget det innevarande året så är det bra om du säger till så får vi ta en dialog kring detta och uppdatera offerten.

 

Mer information?

Du kan läsa mer direkt på skatteverkets hemsida här: Skatteverket ROT/RUT 2020

Vill du veta mer?

Hör av dig så så får du hjälp.

Kontakta oss