Allt du behöver veta om ROT-avdrag 2019 vid fönsterbyte

Skatteverket hus fönster rot-avdrag

Guider

Hur fungerar ROT-avdraget 2019?

Vi har samlat viktig information som du behöver veta på den här sidan.

Till att börja med så sammanfattar vi med att du har rätt till ROT-avdrag vid fönsterbyte så länge du uppfyller vissa krav som du kan läsa om på denna sida.

Historik

Sedan 2008 när ROT-avdraget trädde i kraft har det används flitigt av svenskar som anlitat hantverkare för olika projekt.
ROT-avdraget är en skattereduktion och skattereduktionen kan aldrig vara mer än vad du faktiskt betalat in i skatt för utförandeåret.
ROT-avdraget var tidigare 50% skattereduktion på arbetskostnaden men är sedan 2016 sänkt till 30% av arbetskostnaden och till ett maxbelopp på 50.000 SEK.
2015 diskuterades även att man skulle sänka ROT-avdragets maxbelopp från 50.000 SEK till 34.000 SEK men det genomfördes aldrig.
Det har betalats ut allt mindre i ROT-avdrag sedan 2016 då skattereduktionen sänktes från 50% till 30%.

Så fungerar ROT-avdraget (och RUT-avdraget)

ROT-avdrag kan du ansöka om när du anlitar en utförare som skall hjälpa dig med att reparera, underhålla, bygga om och bygga till din fastighet som du äger. Det gäller inte för nybyggnation.

RUT-avdrag kan du ansöka om när du anlitar en utförare som skall hjälpa dig med hushållsnära tjänster. Vi går inte in djupare på rut-avdrag i denna artikel mer än att informera dig att RUT-avdraget räknas ihop med ROT-avdraget.

ROT- och RUT-avdraget har var för sig och tillsammans ett maxbelopp på 50.000 kr per person och år. Detta innebär att nyttjar du bara ROT-avdrag ett år kan denna uppgå till 50.000 kr men har du nyttjat ett RUT-avdrag på exemplevis 10.000 kr så har du bara 40.000 kr kvar i ROT-avdrag för det specifika året.

ROT-avdrag gäller bara för arbetskostnaden, inte materialkostnad.

För att du skall kunna använda ROT-avdraget måste vissa villkor uppfyllas. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till utföraren som du anlitar.
Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i ROT- och RUT-avdrag.

Så fungerar skattereduktionen för ROT-avdrag 2019

Du kan få 30 procent av arbetskostnaden i en sorts ”rabatt” eller ”skatterabatt” när du anlitar en utförare till ditt hus- eller lägenhetsprojekt.
Maxbeloppet per år är 50 000 kronor. Som bostadsägare betalar du alltså 70 procent av arbetskostnaden till utföraren. Det är sedan utförarens ansvar att ansöka om att få resterande belopp utbetalt av Skatteverket.

Krav på dig som köpare för att du ska erhålla avdraget.

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst.
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
 • Du kan aldrig kan få en skattereduktion som är större än det belopp du betalar i slutgiltig skatt och måste därför betala tillräckligt mycket i skatt för att få nyttja ROT.
 • Du måste ha ROT-avdrag kvar att utnyttja.
 • Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.
 • Du ska ha med avdraget i din deklaration året efter.
 • Du måste äga bostaden under den period som arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt.
 • För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som din bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.
 • Du kan även få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden
 • Du kan få rotavdrag för att bygga om och bygga till ett småhus som är äldre än fem år. Observera att du måste utgå från husets värdeår. Värdeåret är vanligtvis det år som huset byggdes färdigt.
 • Du kan få rotavdrag för reparation och underhållsarbete för att återställa ett småhus till det skick det var i från början, oavsett dess värdeår. Värdeåret är vanligtvis det år som huset byggdes färdigt.
 • Du kan inte få rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus, eller en friliggande byggnad.

Krav på utföraren för att du skall få ROT-avdrag

 • Utföraren betalar F-skatt för att avdraget ska kunna användas.
 • Du får inte anlita en närstående och använda ROT.
 • Du kan anlita en hantverkare med A-skatt istället för F-skatt. Då gör du avdrag för arbetet som motsvarar den arbetsgivaravgift som ska redovisas i den förenklade arbetsgivardeklarationen.
 • Om arbetet ska utföras utomlands av en hantverkare som är registrerad där måste motsvarande krav till svensk F-skatt uppfyllas.

Uppgifter som utföraren ska lämna vid ansökan

Information om utföraren

 • Namn
 • Adress
 • person eller organisationsnummer

Information om kunden

 • Personnummer inklusive fyra sista
 • Datum för betalningen
 • Fastighetsbeteckning om det gäller ett bostadshus eller uppgifter om bostadsrättföreningens organisationsnummer samt lägenhetsnummer om det gäller en bostadsrättslägenhet.
 • Den totala kostnaden på arbetet inklusive moms

Hur betalar jag för allting?

Med vad skatteverket kallar fakturamodellen får du som kund en preliminär skattereduktion direkt vid köpet och behöver därmed inte betala hela arbetskostnaden till utföraren. När arbetet med exempelvis fönsterbytet är klart ansöker utföraren om utbetalning från Skatteverket. Den utbetalningen ska alltså täcka kostnadens som du som kund inte har betalat ännu.

Regeringen har föreslagit att betalningen framöver måste ske elektroniskt genom en godkänd betalningsförmedlare genom antingen Kontokort, Inbetalningskort, BankID och Swish, som noterar tidpunkten för transaktionen och att det går att identifiera avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt. Detta innebär att du inte längre kommer kunna betala din hantverkare kontant. Du får ej heller betala med check eller kryptovalutor. Förhoppningen är att detta ska sätta stopp på felaktiga ROT-utbetalningar

Lagen föreslogs att börja gälla från och med 1 januari 2019 men då lagförslaget inte är färdigbehandlat ännu har lagen inte vunnit laga kraft.

Mer information om ROT-avdrag finner du på www.skatteverket.se

Vill du veta mer?

Hör av dig så så får du hjälp.

Kontakta oss