Allt du behöver veta om ROT-avdrag vid fönsterbyte

Skatteverket hus fönster rot-avdrag

Guider

Hur fungerar ROT-avdraget?

Vi har samlat allt du behöver veta om ROT-Avdraget vid fönsterbyte på den här sidan. Uppdateringar för de senaste årens förändringar hittar du i botten av inlägget!

Till att börja med så sammanfattar vi med att du har rätt till ROT-avdrag vid fönsterbyte så länge du uppfyller vissa krav som du kan läsa om på denna sida.

Historik

ROT-avdraget trädde i kraft 2008 och har används flitigt av svenskar som anlitat hantverkare för olika projekt.
Avdraget är en skattereduktion och skattereduktionen kan aldrig vara mer än vad du faktiskt betalat in i skatt för utförandeåret.
ROT-avdraget var tidigare 50% skattereduktion på arbetskostnaden men är sedan 2016 sänkt till 30% av arbetskostnaden och till ett maxbelopp på 50.000 SEK.
2015 diskuterades även att man skulle sänka ROT-avdragets maxbelopp från 50.000 SEK till 34.000 SEK men det genomfördes aldrig.
Det har betalats ut allt mindre i ROT-avdrag sedan 2016 då skattereduktionen sänktes från 50% till 30%.

Så fungerar ROT-avdraget (och RUT-avdraget)

ROT-avdrag kan du ansöka om när du anlitar en utförare som skall hjälpa dig med att reparera, underhålla, bygga om och bygga till din fastighet som du äger. Det gäller inte för nybyggnation.

RUT-avdrag kan du ansöka om när du anlitar en utförare som skall hjälpa dig med hushållsnära tjänster. Vi går inte in djupare på rut-avdrag i denna artikel mer än att informera dig att RUT-avdraget räknas ihop med ROT-avdraget.

ROT- och RUT-avdraget har var för sig och tillsammans ett maxbelopp på 50.000 kr per person och år. Detta innebär att nyttjar du bara ROT-avdrag ett år kan denna uppgå till 50.000 kr men har du nyttjat ett RUT-avdrag på exemplevis 10.000 kr så har du bara 40.000 kr kvar i ROT-avdrag för det specifika året.

ROT-avdrag gäller bara för arbetskostnaden, inte materialkostnad.

För att du skall kunna använda ROT-avdraget måste vissa villkor uppfyllas. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till utföraren som du anlitar.
Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i ROT- och RUT-avdrag.

Så fungerar skattereduktionen för ROT-avdrag

Du kan få 30 procent av arbetskostnaden i en sorts ”rabatt” eller ”skatterabatt” när du anlitar en utförare till ditt hus- eller lägenhetsprojekt.
Maxbeloppet per år är 50 000 kronor. Som bostadsägare betalar du alltså 70 procent av arbetskostnaden till utföraren. Det är sedan utförarens ansvar att ansöka om att få resterande belopp utbetalt av Skatteverket.

Krav på dig som köpare för att du ska erhålla avdraget.

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst.
 • Har betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
 • Du kan aldrig kan få en skattereduktion som är större än det belopp du betalar i slutgiltig skatt och måste därför betala tillräckligt mycket i skatt för att få nyttja ROT.
 • Du måste ha ROT-avdrag kvar att utnyttja.
 • Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.
 • Du ska ha med avdraget i din deklaration året efter.
 • Att du äger bostaden under den period som arbetet utförs. Om du köper en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt.
 • För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som din bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.
 • Du kan även få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden
 • Du kan få rotavdrag för att bygga om och bygga till ett småhus som är äldre än fem år. Observera att du måste utgå från husets värdeår. Värdeåret är vanligtvis det år som huset byggdes färdigt.
 • Du kan få rotavdrag för reparation och underhållsarbete för att återställa ett småhus till det skick det var i från början, oavsett dess värdeår. Värdeåret är vanligtvis det år som huset byggdes färdigt.
 • Du kan inte få rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus, eller en friliggande byggnad.

Krav på utföraren för att du skall få ROT-avdrag

 • Att företaget betalar F-skatt.
 • Du får inte anlita en närstående och använda ROT.
 • Du kan anlita en hantverkare med A-skatt istället för F-skatt. Då gör du avdrag för arbetet som motsvarar den arbetsgivaravgift som ska redovisas i den förenklade arbetsgivardeklarationen.
 • Om arbetet ska utföras utomlands av en hantverkare som är registrerad där måste motsvarande krav till svensk F-skatt uppfyllas.

Uppgifter som utföraren ska lämna vid ansökan om ROT-avdrag

Information om utföraren

 • Namn
 • Adress
 • person eller organisationsnummer

Information om kunden

 • Personnummer inklusive fyra sista
 • Datum för betalningen
 • Fastighetsbeteckning om det gäller ett bostadshus eller uppgifter om bostadsrättföreningens organisationsnummer samt lägenhetsnummer om det gäller en bostadsrättslägenhet.
 • Den totala kostnaden på arbetet inklusive moms

Hur betalar jag?

Med vad skatteverket kallar fakturamodellen får du som kund en preliminär skattereduktion direkt vid köpet och behöver därmed inte betala hela arbetskostnaden till utföraren. När arbetet med exempelvis fönsterbytet är klart ansöker utföraren om utbetalning från Skatteverket. Den utbetalningen ska alltså täcka kostnadens som du som kund inte har betalat ännu.

Uppdateringar 2021 – ROT/RUT

Från den 25 November 2020 har riksdagen och skatteverket infört en skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik. Exempel på detta kan vara solceller, lagring av egenproducerad elenergi eller laddstationer till elbilar. Denna förändring är inget som påverkar ditt fönsterbyte men kan vara bra att känna till för övriga projekt i din fastighet. Syftet med skattereduktionen är för att underlätta klimatomställningen. Tänk på att detta avdrag gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021!

Avdraget skiljer sig lite beroende på typ av arbete:

 • 15 procent för installation av solceller
 • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
 • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Vill du veta mer kring avdraget för 2021 – Läs mer här

Uppdateringar 2020 – ROT/RUT

Från den 1 Januari 2020 har riksdagen och skatteverket ett nytt krav på att betalningen skall ske elektroniskt för att man ska ha rätt till ROT. Du behöver alltså betala din faktura på arbetet med till exempel Kontokort, BankID eller Swish.

Krav på elektronisk betalning för rätt till rot-avdrag och rut-avdrag från och med 1 januari 2020
”Riksdagen har fattat beslut om att införa krav på elektronisk betalning för att få rätt till rotavdrag och rutavdrag.

Exempel på elektronisk betalning är betalning med kontokort, BankID eller Swish. Även en betalning med inbetalningskort på bank eller via e-tjänst är en elektronisk betalning. Betalningen ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt och ska förmedlas av en betaltjänstleverantör, exempelvis en bank eller ett annat kreditinstitut. Detta innebär att betalning med presentkort inte kan godtas om kunden vill ha rotavdrag eller rutavdrag. Kravet på elektronisk betalning gäller när rotarbetet eller rutarbetet betalas enligt den så kallade fakturamodellen.

Reglerna gäller för alla arbeten som betalas från och med 1 januari 2020, även om arbetet påbörjades tidigare.”

 

Länk till Skatteverket: Information kring ROT/RUT

Vill du veta mer?

Hör av dig så så får du hjälp.

Kontakta oss