ROT-avdrag

leverantorer-fonstermontering

ROT-avdrag vid fönsterbyte

From 1 januari 2019 gäller följande för ROT avdraget:

ROT står för Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad av befintliga byggnader. För att vara berättigad till ROT-avdrag så måste du:

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst.
 • Ha haft utgifter som berättigar till ROT-avdrag
 • Du måste äga bostaden under den period som arbetet utförs.
 • Helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs.
 • Du måste ha ROT-avdrag kvar att utnyttja.

Rotavdraget är 30%

Rotavdraget motsvarar 30% av arbetskostnaden inklusive moms. Maxbeloppet är 50 000 kr per person och år. Det är en skattereduktion och skatten kan aldrig minska till mindre än 0. Du kan med andra ord aldrig få mer i skattereduktion för husarbete än du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda.

Med det som kallas för fakturamodellen får kunden en preliminär skattereduktion direkt vid köpet och behöver därmed inte betala hela arbetskostnaden till utföraren. Det innebär att du som köpare får skattelättnaden direkt vid köpet av tjänsten. Du betalar 70% av arbetskostnaden till oss och vi begär resten från Skatteverket.

Arbetsgången

Du som kund:

 • Får preliminär skattereduktion direkt på slutfakturan
 • Får meddelande från Skatteverket om utbetalt belopp till oss som utförare
 • Ska söka slutlig skattereduktion i din deklaration

För att kunna göra ett rot-avdrag på fakturan behöver vi följande information om dig:

 • Personnummer inklusive the sista fyra.
 • Fastighetsbeteckning om det gäller ett bostadshus eller uppgifter om bostadsrättföreningens organisationsnummer samt lägenhetsnummer om det gäller en bostadsrättslägenhet.

Vill du veta mer om ROT så hittar du utförligare information på vår blogg gällande ROT-avdrag.