Få koll på fönstermärkningarna och sänk dina uppvärmningskostnader

bra fönster med bra skog

Guider

Inte helt förvånande kan dina fönster vara en riktigt stor energitjuv som gör att dina uppvärmningskostnader skjuter i höjden. Ett energifönster släpper inte ut massor av onödig energi som ett äldre fönster gör. Det har bättre isoleringsförmåga både när det gäller värme och ljud. Väljer du ett miljövänligt fönster kommer det att hjälpa dig att spara tusenlappar i uppvärmning samtidigt som du minskar ditt klimatavtryck. Vi vet att det kan vara svårt att veta vad alla märkningar betyder när man tittar på fönster hos de olika fönstertillverkarna. Nedan följer de vanligaste fönstermärkningarna, få koll på dem och gör ett bra val för miljön och din plånbok.

bra fönster med p-märknings logga

P märkning

Är RISE-koncernens eget kvalitetsmärke som återfinns på ett flertal produkter där bland fönster. Den visar att minimikrav på fönstrets väsentliga egenskaper är uppfyllda. Produkten har testats och har klarat hållbarhetskraven för material och komponenter

CE märkning

Alla dörrar och fönster som säljs inom EU måste vara CE-märkta. Märkningen visar att ditt fönster är tillverkad, testad och godkänd enligt gällande europeisk standard.

EQ

Energimärkningens syfte är att göra det lätt att jämföra prestandan hos olika fönster. För att garantera att energimärkningen i sig är tillförlitlig och oberoende beviljas den endast av godkända certifieringsföretag av Swedac.
Idag drivs denna märkning av förening EQ Fönsters medlemmar som idag består av svenska och europeiska fönstertillverkare.
Syftet med energimärkningen är att ge köparen tillförlitlig information och bra beslutsunderlag. EQ Fönster verkar för ökad fönsterkvalitet, större intresse för energieffektivisering och en bättre miljö.

Svensk fönster & dörrkontroll

Svensk Fönster & Dörr­kontroll är fönster- och dörr industrins egen kvalitetsmärkning. Ett gemensamt system inom branschen för godkän­nande av fönster och ytterdör­rar på den svenska marknaden. Den bygger på europastandarder för beräkning och provning av en produkts egen­skaper men med produktkrav specialanpassade för vårt klimat.

Byggvarubedömningen

Är ett bedömningssystem som skapades på initiativ av flera stora aktörer inom bygg- och fastighetsmarknaden som ville samverka i sitt riskminimerande och substitutionsarbete. Aktörerna tog fram kriterier utifrån vad produkterna skulle bedömas efter och skapade en databas för att kunna samla alla bedömningar på en och samma plats.

Basta

En databas som vänder sig till alla som vill göra medvetna val i syfte att fasa ut ämnen med farliga egenskaper. I databasen hittar du bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTA: s höga krav på kemiskt innehåll. Databasen är gratis och  tillgänglig för alla att söka i.

Sunda Hus

SundaHus Miljödata är ett system för att bedöma produkter ur ett hälso- och miljöperspektiv inom bygg- och fastighetsbranschen. Bedömningen utförs av SundaHus egna kemister och baseras på leverantörens dokumentation samt SundaHus kriterier.
Som stöd har kemisterna erfarenhet, system och checklistor som tydligt visar vilket innehåll som förväntas finnas i olika produktgrupper.
Bedömningen av produkter baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser A, B, C+, C- eller D där A är bäst.

SBSC

Är en certifiering inom brand och säkerhet som ägs av brandskyddsföreningen och stöldskyddsföreningen. En produktcertifiering hos dem visar att en produkt håller hög kvalitet, nationellt som internationellt. Certifiering av produkter inom brand- och säkerhetsområdet intygar att produkterna lever upp till lagar, standarder och marknadskrav.

fsc logga

FSC

Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. FSC Sverige är en fristående, ideell medlemsorganisation i FSC Internationals nätverk.
Det gemensamma målet är att utveckla skogsbruksmetoder som på bästa sätt tar hänsyn till miljö, sociala och ekonomiska förhållanden.

PEFC

Är en global fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella standarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende certifiering. Målsättningen är att utveckla ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö och sociala intressen. PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification.
PEFC-märkningen på en produkt visar att den är tillverkad av skogsråvara från hållbart skogsbruk  enligt deras krav.

Top ten Sverige

Drivs av Naturskyddsföreningen och är en ideell miljöorganisation. Top Ten Sverige är en del i naturskyddsföreningens arbete med att utveckla bra verktyg för att underlätta miljömedvetna val för konsumenter. De listar Sveriges energieffektivaste produkter både för dig som privatperson och företag. Utbudet av produkter är enormt. Top Ten hjälper dig hitta de mest energieffektiva produkterna, oavsett om det gäller fönster, kylskåp eller båtmotorer.

Svanenmärkning

När du väljer ett Svanenmärkt fönster får du ett fönster som är extra väl värmeisolerat för att minska energiåtgången. Svanenmärkta fönster måste hålla hög kvalitet och funktionstestas för att få märkningen. Kriterierna utgår ifrån ett livscykelperspektiv och ställer bl a tuffa krav på träråvara, produktion, kemikalier, energieffektivitet och återvinningsbarhet.

Nya och bra fönster är en investering

När du ska välja fönster, ha som utgångspunkt att det är en investering hellre än en kostnad. Väljer du ett miljövänligt fönster kommer du att börja spara pengar så fort fönstret är på plats.
En utav våra fönsterleverantörer, SP Fönster, vill bidra till att du ska leva mer hållbart och erbjuder dig som kund svanenmärkta fönster i sin kollektion. De gör det enklare för dig att minska ditt klimatavtryck samtidigt som du sänker dina kostnader. Samtliga SP Fönsters produkter är energieffektiva och bättre miljömässigt. Genom tillval av extra energiglas med varmkant, kan de flesta av SP Fönsters produkter även Svanenmärkas. Då får du ett energieffektivt fönster med lägre U-värde.

Fönstermästarna är en helhetsleverantör för fönsterbyte. Med en modern process, total transparens och gedigen erfarenhet av montering är vi ledande i fönsterbranschen.

Vill du veta mer?

Tveka inte att säga till!

Kontakta oss