Köpa Solceller, är det värt kostnaden?

man som installerarsolceller

Guider

Solceller är idag ett populärt sätt att minska sina elkostnader, delvis genom att producera egen el men även sälja tillbaka icke förbrukad el vid eventuellt överskott. Under året 2022 fanns det ca 100 000 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Många pratar om att vara självförsörjande och att spara 50% eller mer i elkostnader.  Därför vill vi visa på vad som är viktigt att tänka på innan man investerar i solceller? Och vad bör man göra innan man tar steget? Mer om det i denna guide!

Att det finns stora möjligheter till kostnadsbesparing med en solcellsanläggning står klart men hur mycket du sparar eller möjligheten till att vara självförsörjande beror självklart på många olika faktorer tex hur stor anläggning du installerar. Några av dessa är läget på fastigheten, soltimmar och vart du bor. Hur stor din besparing blir är beroende av hur mycket energi din fastighet förbrukar samt hur mycket energi anläggningen kan producera med dina förutsättningar. Om du är nyfiken på ännu mer bra information så kan vi även tipsa om Energimyndighetens sida kring solceller, solportalen!

vanliga energitjuvar villa

Att installera en solcellsanläggning innebär en stor investering och det är i dagsläget lång leveranstid uppemot 6-12 månader vilket innebär att det även tar lång tid innan du har möjlighet att ta del av besparingen. Dock finns det många åtgärder du som fastighetsägare kan (och borde!) göra innan en investering i solceller blir så lönsam som du förmodligen tänker dig. I denna guide går vi igenom några av dem!

 

SÄNK DIN FÖRBRUKNING MED NYA FÖNSTER

 

Solceller för och nackdelar?

Anledningar till att installera solcellsanläggning

 • Egenproducerad fossilfri el
 • Mindre påverkan av höga elpriser
 • Möjlighet att sälja tillbaka överskott till elbolag
 • Minimalt underhåll

Anledningar att inte installera solcellsanläggning

 • Investeringskostnaden är relativt hög, kan ta lång tid att räkna hem kostnaden
 • Ofta har olika fastigheter andra behov som förbättrar energibesparingen och som bör prioriteras före (t.ex fönster, dörrar eller tilläggsisolering)
 • För att producera el behövs solljus vilket innebär att anläggningen är väderberoende samt producerar mindre under vinterhalvåret och även nattetid.
 • Det finns idag inget kostnadseffektivt sätt att lagra energin som man får. Och ofta tvingas sälja/köpa el till och från elbolagen.
 • Anläggningens effektivitet påverkas i stor grad av hur den placeras
 • Taket behöver vid installationstillfället ses över för att säkerställa motsvarande livslängd 25-30år
 • Krävs en relativt stor anläggning för att täcka energibehovet i en normal fastighet

 

5 Tips för hur du kan spara pengar genom att minska ditt energibehov

Du kan sänka ditt energibehov i din fastighet genom att åtgärda energiförluster. Något som då skapar en direkt besparing i form av lägre energikostnad. Om du sen väljer att installera en solcellsanläggning får du större möjligheter att uppfylla energibehovet för din fastighet. Därför har vi tidigare släppt ett inlägg som även visar vad energimyndigheten säger kring att dörrar och fönster står för ca 35% av energiförlusterna i en fastighet. Läs mer här: Spara el med nya fönster?

 • Har fastigheten fönster och dörrar av äldre modell med högt U-värde är det möjligt att sänka energiförlusten markant genom att installera moderna fönster och dörrar med lågt U-värde 3 glas.
 • Vid byte till moderna fönster med lågt U-värde är det ofta möjligt att sänka temperaturen inomhus med 1-2 grader vilket skapar lägre förbrukning.
 • Kontrollera gummilister mellan karm och båge fortfarande tätar som dom ska. Om inte, köp en ny och nita fast med häftpistol.
 • Gå igenom samtliga glipor runt fönstren och kontrollera att inget sitter i vägen för fönsterbågen och gummilisten så den inte tätar ordentligt
 • Vi rekommenderar att se över lås, beslag och gångjärn så inget verkar vara snett, böjt eller inte går att stänga ordentligt

 

LÄS MER KRING ENERBIBESPARING  Solceller eller alternativ? Läs mer här!

 

Vill du veta mer?

Tveka inte att säga till!

Kontakta oss