Spara el med nya fönster!

vinterhus-snö-energirenovering

Guider

Att byta fönster kan komma av många orsaker. En av dessa kan vara att man gärna vill effektivisera sitt hus och spara el & sänka sina uppvärmingskostnader. Här är ofta fönster och dörrar till en av dom vanligaste energitjuvarna som finns i en villa. Därför kan nya fönster vara en bra investering om man vill få ett bättre inomhusklimat och sänka sin totala energiförbrukning. Denna guide är skriven för dig som funderar över om det är värt att byta till nya fönster, och vad de primära för och nackdelarna är.

Spara elförbrukning med nya fönster?

vanliga energitjuvar villa, hur sparar man el?
Estimat från energimyndigheten – Sammanställd av Nordiska Fönster

En vanlig orsak till varför man byter till nya fönster är att man vill minska sina uppvärmingskostnader. Men hur mycket kan man egentligen räkna med? Självklart skiljer sig detta beroende på typ av hus, övriga förutsättningar så som tak, väggar, isolering, golv och typ av uppvärmning.

När vi har letat efter studier och tester som gjorts så har olika värden kommit upp. Dock har energimyndigheten redovisat att ca 35% av energiförlusterna kommer från dörrar och fönster. Självklart får man räkna med att en del av förlusten kommer från normal användning vid vädring och att man öppnar och stänger en dörr, men dåligt isolerade fönster stor för en väsentlig del av kostnaden. En onödig sådan dessutom!

 

FÅ OFFERT PÅ FÖNSTERBYTE

 

Energibesparing med nya fönster. Vad är U-värde?

Ett gammalt fönster med 2-glas och av äldre modell har oftast ett högt u-värde. U-värdet är den enhet som berättar om fönstrets förmåga att bibehålla värmen. Därför är det viktigt att titta på ett nytt fönsters u-värde innan bestämmer sig för vilken tillverkare beställa ifrån. Ofta ligger moderna fönster kring 0,8 – 1,2 i U-värde. Detta blir alltså en väsentlig skillnad mot ett äldre fönster som ofta ligger på mellan 2,8 – 3,4 beroende på typ av fönster.

Många tillverkare skriver ofta om energifönster och just U-värde och självklart att detta en viktig aspekt. Men för dom flesta räcker det oftast med att utföra själva bytet då skillnaden kommer bli väldigt stor ändå när man till exempel går från 2,9 till exempelvis 1,2 i u-värde. Om dina nya fönster då har 0,9, 1,0 eller 1,2 spelar i sammanhanget dock mindre roll.

När man ska beräkna ett fönsters energieffektivitet så används flera värden, utöver u-värdet.

Några av dessa är till exempel:

 • U-Värde – Fönstrets förmåga att bibehålla värmen (Läs mer här: U-Värde)
 • G-Värde – G-värdet anger hur mycket solvärme som kommer in genom fönstret. En hög soltransmittans innebär att mycket gratisvärme kommer in i byggnaden
 • LT-Värde – Mått på den mängd dagsljus som kommer in genom fönstret. Ett LT-värde omkring 60 procent ger bra dagsljusinsläpp!
 • Lufttäthet – Lufttäthet är en viktig egenskap för fönstrets totala energieffektivitet. Titta efter en EQ-märkning i energiklass A-D krav på maximalt luftläckage 1 m³ luft i timmen/m². (Läs mer på EQ Fönster om Lufttäthet)

 

FÅ OFFERT PÅ FÖNSTERBYTE  Vill ha hjälp med ditt fönsterbyte, säg till!

 

Är det då värt att byta fönster?

Att investera i nya fönster för att sänka sina uppvärmingskostnader kan självklart vara en stark drivkraft till beslutet. Dock brukar det oftast finnas fler aspekter att ta med för att göra projektet och investeringen så lönsam som möjligt. Här kommer ett par vanliga orsaker som brukar ligga till grund till varför man vill genomföra projektet. Om du känner igen dig i flera av dessa, tveka inte att höra av dig så hjälper vi dig med ett förslag anpassat för just dina behov!

Anledningar till att byta fönster

 • Bättre inomhusklimat med jämnare temperatur & ljudnivå
 • Minskad uppvärmningskostnad, effektivt sätt att spara el på. Spara pengar och räkna hem investeringen!
 • Slipp ökat renoveringsbehov som kommer löpande. Det vanligaste man byter till idag är ”underhållsfria fönster”
 • Ökad säkerhet vid inbrott och ur ett barnperspektiv

Anledningar att inte byta fönster

 • Hur ser den långsiktiga planen ut? Hur länge ska ni bo i huset? Nya fönster kan vara bra vid en försäljning men där man ur ett energiperspektiv ofta har svårt att räkna hem kostnaden på en kortare period.
 • Det kan bli för tätt! – Täta energieffektiva fönster är bra på många sätt. Glöm dock inte att tänka på ventilation och tilluftsventiler vid behov för rätt tryckförhållanden i hus med självdrag
 • Finns behovet? Man kan ofta själv åtgärda de värsta energitjuvarna själv. (Se 5 tips nedan!)

 

Nordiska Fönster - Sänk dina uppvärmingskostander5 tips för att spara el med befintliga fönster!

Om du inte är i ett läge där ett fönsterbyte känns rätt så finns det fortfarande några saker du kan göra själv för att på så sätt minska kallras och även sänka sin elförbrukning.

 1. Kontrollera att dina gummilister mellan karm och båge fortfarande tätar som dom ska. Om inte, köp en ny och nita fast med häftpistol.
 2. Gå igenom samtliga glipor runt fönstren och kontrollera att inget sitter i vägen för fönsterbågen och gummilisten så den inte tätar ordentligt.
 3. Se över lås, beslag och gångjärn så inget verkar vara snett, böjt eller inte går att stänga ordentligt.
 4. Vädra inte mer än du behöver. Var noga med att stänga fönster, dörrar och inte hålla dessa öppna i onödan. Men vid korrekt ventilation i en villa så ventileras fastigheten ändå, även om det tar lite längre tid än ett fönster på vid gavel.
 5. Se över friskluftsventiler/tilluftsventiler och övrig ventilation. Ofta står dessa fullt öppna även under vinterhalvåret och något som kan regleras vid behov. Här får man testa sig fram!

Få en offert!

Vill du veta mer?

Tveka inte att säga till!

Kontakta oss