Byta fönster i bostadsrättsförening

byta fönster i bostadsförening

Guider

Behöver er BRF byta fönster? Tak, fasad och fönster är det som skyddar er fastighet mot yttre åverkan. Värme, kyla, vatten, vind och UV-strålning sliter på fastigheten. Fönster är alltså en viktig del av fastigheten och kräver hög kvalitet, säkerhet, god funktion och lång hållbarhet. En energieffektiv fastighet håller nere värmekostnaderna. Hjälp därför er bostadsrättsförening att spara pengar och göra bostäderna trivsammare året runt genom att byta fönster.

byta fönster i bostadsförening

Varför behöver ni byta fönster i er bostadsrättsförening?

Efter många år i trogen tjänst börjar slitaget göra sig påmint. Fukt, kallras eller skadade fönsterkarmar brukar vara orsaker till att fönsterbyte är nödvändigt. Ni sparar dessutom energi och får bättre inomhusklimat på köpet! Fönster utstår alltså många prövningar i olika väderförhållanden men brukandet ger också slitage. Som ett resultat av att öppna och stänga dagligen under många år, slits därför gångjärn, handtag och eventuella fönsterlås. Äldre fönster, till exempel tvåglasfönster med gammalt kitt som börjat lossna, släpper ut värme och det blir lätt kallras. Ni känner igen kallras genom att temperaturen sjunker ju närmre fönstret ni kommer. Ni upplever därmed golvet kallare och fryser om era fötter. För att kompensera höjer ni därför värmen vilket i slutändan påverkar er uppvärmningskostnad. 

Energibesparing med nya fönster

Ni mäter energiförlust genom U-värde. Ju lägre U-värde ett fönster har desto mindre energi släpper det igenom. Som ett exempel har energifönster ett U-värde på 1,2 eller lägre. Bäst är alltså fönster märkta med Energiklass A, de får som mest ha U-värde 0,9.  Fråga er valda fönstertillverkare om exakta U-värden för olika fönster innan ni beställer. 

Nedan visas ett ungefärligt värde för olika fönstertyper: 

 • Äldre tvåglasfönster: 2,4-3
 • Moderna tvåglasfönster: 1,5
 • Treglasfönster: 1,1-1,2
 • Treglasfönster med energiglas och varmkant (SPs Svanenmärkta fönster): cirka 0,9

Källa: SP fönster

Nya fönster förbättrar alltså inomhusklimatet. Ni sänker därmed uppvärmningskostnader och ljudnivån utifrån vägen sjunker. Dessutom ökar värdet på fastigheten. Gamla fönster går naturligtvis att kitta om och renovera men det går inte att jämföra med energisnåla och dessutom extra isolerade treglasfönster. 

Bli en attraktiv brf med bättre ekonomi

Många bostadsrättsinnehavare, nya köpare och banker värdesätter kvalitet, säkerhet och design. Er bostadsrättsförening blir därför mer attraktiv när ni byter till nya fönster. Att nya fönster är viktiga för en fastighet har vi skrivit om tidigare i artikeln. Nya fönster anses dessutom vara säkrare och blir därför lönsammare ur ett försäkringsperspektiv, likaså i värme- och energisynpunkt. Nya fönster höjer därför värdet på fastigheten. För bostadsrättsinnehavaren innebär ett nytt fönster lägre bullernivå, högre säkerhet och ett mer vårdat helhetsintryck av fastigheten. 

Läs gärna vår intervju med en av våra referenser, en brf i Solna, Stockholm här.

Varför välja Fönstermästarna när er bostadsrättsförening ska byta fönster?

Från offertförfrågan till montering, genom hela processen av ert fönsterbyte, hjälper vi er. Vi erbjuder tydlighet i total transparens, engagemang och erfarenhet. Fönstermästarna är en märkesoberoende projektpartner och helhetsleverantör för fönsterbyten i bostadsrättsföreningar och större fastigheter. Vi arbetar med de största tillverkarna och specialiserar oss på själva monteringen för bästa kvalitet och slutresultat. Våra montörer använder ID06 för er säkerhet och vi samarbetar med extern teknisk konsult för bästa leverans.

Kontakta oss för ett kostnadsförslag så berättar vi hur ett fönsterbyte i er brf skulle gå till. Som ett resultat av ett fönsterbyte ökar värdet därmed på er fastighet och hjälper er dessutom att spara pengar och energi! Läs därför vidare om att byta fönster i brf och fastighet här.

Tips vid fönsterbyte i BRF!

 • Jämför kostnad renovering/fönsterbyte – Underhåll och investering
 • Sammanställ nuvarande fönster med mått, antal och funktioner
 • Vad är viktigt kring säkerhet för er? – Både inbrott och skydd
 • Har ni extra behov gällande bullerdämpande glas?
 • Ta med eventuell energibesparing i kalkylen
 • Ta gärna in en teknisk konsult som hjälper er att kravställa 
 • Välj en komplett monteringspartner för rätt stöd genom processen
 • Olika tillverkare har olika utseenden – Hitta rätt leverantör för rätt utseende!

Vill du veta mer?

Tveka inte att säga till!

Kontakta oss